5002TaraBook 250

טארה לבנה
מק"ט 5002
שפה: עברית, (ספירלה) כריכה דקה,30 ₪

טארה לבנה היא היידם העיקרי של רינפוצ'ה וסדהנה זו נכתבה על ידי גילגולו הקודם.

הטקסט תורגם לעברית על פי בקשתו של גארצ'ן רינפוצ'ה ובהנחייתו של לאמה צרינג.

זהו אחד התרגולים השבועיים העיקריים במרכז וניתן לתרגל אותו גם בלי חניכה.