לתשומת לבך!

בחלק מהדפדפנים קליק על התמונה/הקישור יגרום להופעת דיאלוג "שמירה/שמירה בשם", או שמירה מיידית, (בהתאם להגדרות הדפדפן).
אם בדפדפן שלך הקובץ נפתח בלשונית חדשה, ניתן להוריד את הקובץ ע"י בחירה באותה לשונית ומהתפריט לבחור מהתפריט [קובץ] -> [שמירה בשם], ([File] -> [Save as]).
הנוסח המדויק של אפשרויות התפריט יכול להשתנות בהתאם לדפדפן שלך ושפת הממשק, לדוגמה: [שמור דף בשם...] במקום [שמירה בשם] וכדומה, אך העיקרון דומה בכל הדפדפנים הנפוצים.