1004attachmentAversion 250

"היאחזות ודחייה"
"Attachment and Aversion"
מק"ט 1004
שנה: 2012, שפות: טיבטית / אנגלית, תרגום: אינה בילר, פורמט: mp3,50 ₪

לימוד על אחד הנושאים היסודיים והחשובים ביותר לאימון התודעה.

היאחזות ודחייה שולטים בכל התנהגות שלנו בחיי היום-יום, בין אם בצורה ברורה או מעודנת. תרגול השחרור מהם הוא לב ליבו של האימון הרוחני.