4002YellowPractices 250

"פרשנות על המהות התמציתית של 37 תרגולי הבודהיסאטוות", ספר צהוב
"Commentary on the essential meaning of the 37 practices of Bodhisattvas", Yellow book
מק"ט 4002
שפה: אנגלית, כריכה רכה,40 ₪

"37 תרגולי הבודהיסאטוות" הוא הטקסט הקרוב ביותר לליבו ורינפוצ'ה תמיד חוזר ומדגיש כמה הוא מהותי, כיוון שיש בו את כל השלבים בדרך. לימוד של טקסט נהדר זה, מתוך אהבתו של רינפוצ'ה, הופכת אותו לספר חובה.

* הספר הצהוב והספר האדום הם תולדה של שני מושבי לימוד שונים ולכן בכל אחד מהם הדגש אחר.