4004Phowa 250

"דריקונג פואה – ריטריט ולימוד"
"Drikung Phowa retreat & teachings"
מק"ט 4004
שפה: אנגלית וסינית, כריכה רכה,80 ₪

פואה היא טכניקה להתמרת התודעה בזמן המוות. הדרך בה אנו מתים היא בעלת השלכות על המצב אליו נגיע לאחר המוות.

בבודהיזם הטיבטי האמנות כיצד למות חשובה בדיוק כמו האמנות כיצד לחיות ובספר זה אפשר למצוא הסברים על התהליך והתרגול.