4005MahamudraHebrew 250

"הגאנגס מהמודרה - לימוד והנחיות ישירות מאת גארצ'ן רינפוצ'ה"
מק"ט 4005
שפה: עברית, פורמט: חוברת + דיסק,80 ₪

לבקשת תלמידים רבים שמחסום השפה הקשה עליהם, זהו הלימוד הראשון של רינפוצ'ה שאנו מוציאים בעברית. התרגום מתבסס על לימוד שניתן בישראל בשנת 2008 והחוברת מגיעה עם דיסק הלימוד המקורי (טיבטית ואנגלית).

"מהמודרה" היא מצב התודעה הגבוה ביותר ששהייה קבועה בו היא ההארה. השלמת הישג ה"מהמודרה" מקביל להשלמת הישג ה"דזוג-צ'ן"; ההישג זהה אך המסורות שונות כפי שאומר רינפוצ'ה.

בלימוד זה מתוארת כל דרך האימון מתוך החוויה הישירה של גארצ'ן רינפוצ'ה. אפשר למצוא פה תרגולים מעשיים, כולל גרעין תרגול הטומו (vajra recitation), וכן הסברים על השקפת המהמודרה.

הלימוד מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים כיוון שמתרגלים בכל רמה ימצאו פה תרגולים שיקדמו אותם ויקבלו מפה בהירה לגבי כל הדרך.