גארצ'ן רינפוצ'ה מעודד את תלמידיו לחזור ולשנן טקסט זה, המכיל בצורה תמציתית ובהירה את כל עיקרי הדרך.
אם נפנים את שורותיו, יהיו לנו לעזר בכל מצב.
להורדת הטקסט בעברית