תרגול הגורו יוגה של מייסד שושלת הדריקונג קאגיו, ג'יגְטֶן סוּמגוֹן. מדובר בתרגול מדיטציה שלם, שברכתו היא התמרתם של הגוף, הדיבור והתודעה למצבם המואר, על-ידי קבלת ארבע ההעצמות.