מאז ביקורו הראשון בישראל וכן שוב ושוב, רינפוצ'ה הדגיש בפנינו את החשיבות והתועלת בקריאת סדהנה זו - בכדי להביא שפע ושגשוג, שלום והרמוניה בארץ ובאיזור כולו.

("זימון המזל הטוב" - תרגול דזמבלה לבן, נוסח עברי / אנגלי משולב)